Програма

Петок

14:00 – тргнување од Скопје со организиран превоз

18:30 – пристигнување во хотелот Вип и сместување

19:00 – вечера

20:00 – Прва работна сесија во две групи:

1 група                                                                 2 група

Обука за почетници                                      уредување на Википедија

21:30 – слободни активности

 

Сабота

8:00 – физички активности

8:30 – појадок

9:15 – уредување во две групи (почетници и Википедијанци)

11:00 – Прошетка со автобус до манастирот и до езерото

13:30 – ручек во хотелот

14:30 – одмор и слободни активности

15:30 – предавања во две групи (по слободен избор)

1 група                                                                 2 група

Предавање за фотографија                        предавање за напредно уредување
и како се ставаат на Википедија              на Википедија

17:00 – заедничко уредување

19:00 – вечера

20:00 – заедничка забава

 

Недела

8:00 – физички активности

8:30 – појадок

9:15 – заедничко уредување

12:00 – слободни активности

13:00 – затворање на кампот: заеднички ручек и доделување на награди и сертификати

14:00 – тргнување за Скопје