Никола Стојановски
Одговорен за активностите на Википедија
(2017, 2018, 2019, 2022, 2023)
MacedonianBoy

Снежана Штрковска
Организација
(2017, 2018, 2019, 2022, 2023)
Виолетова

Игор Кузмановски
Организација
(2018,2019, 2023)
Wikimk


Валентина Трајкоска
предавач
(2019, 2022, 2023)
Vale Trajkoska

Лили Арсова
предавач
(2023)
Lili Arsova

Татјана Гогоска
Организација
(2023)
Tatjanagogoska

 

Бојан Велковски
Организација
(2023)
Velkovski.b

 

Минати кампови:

 

 

 

 

 

 

Фросина Димитрова Организација
(2022)
Frosina.D


Коки Никола
Организација
(2022)
SirGoldenBlade

Наташа Неданоска
предавач
(2019, 2022)
NatasaNedanoska

Ирина Цилимингас

Организација
(2017, 2018, 2019)
Cilimili

Гордана Стојковска Јовиќ
Организација
(2017, 2018, 2019)
Gordi

Gereon Kalkuhl
предавач – гостин
(2019)

Gereon K.

Влатко Стојковски
Физички активности
(2017, 2018)
Vla_stoj

Даниела Митевска
Организација
(2017, 2018)

Ѓорѓи Поп-Ѓорѓиев(2017)
GjorgjiP

Ана Вишинова
(2017)

Матилда Бајкова
(2017)

Matilda Bajkova

Фросина Стојковска
(2017)
Fruru