Никола Стојановски
Одговорен за активностите на Википедија
(2017, 2018)
MacedonianBoy

Снежана Штрковска
Организација
(2017, 2018)
Виолетова

Гордана Стојковска Јовиќ
Организација
(2017, 2018)
Gordi

Ирина Цилимингас

Организација
(2017, 2018)
Cilimingas

Даниела Митевска
Организација

(2017, 2018)

Игор Кузмановски
Организација
(2018)
Wikimk

Влатко Стојковски

Физички активности
(2017, 2018)
Vla_stoj

Минати кампови:

Матилда Бајкова
(2017)

Matilda Bajkova

Фросина Стојковска
(2017)

Fruru


Ѓорѓи Поп-Ѓорѓиев
(2017)
GjorgjiP

Ана Вишинова

 (2017)