Здружение на граѓани ГЛАМ Македонија
тел. бр: 070 637 468
Доколку сте наставник и имате група заинтересирани ученици што би сакале да се вклучат, испратете порака. Ќе ве контактираме во најкус можен рок со натамошни упатства. Ви благодариме